Samværspolitikken i Dyrenes Alliance

Formål

Dyrenes Alliance er en ungdomsorganisation med frivillige unge landet over og et væld af aktivitet. Størstedelen af vores aktiviteter involverer socialt samvær, hvor man sammen organisere sig om Dyrenes Alliances formål. Samværspolitiken skal beskytte alle som deltager i aktiviteter arrangeret af Dyrenes Alliance. Samværspolitikken angiver en række forhold og retningslinjer, man skal være opmærksom på, så man kan forebygge overgreb. 

 

Overgreb

Dyrenes Alliance tolererer ikke overgreb af nogen art – fysiske, psykiske og seksuelle. Disse inkluderer handlinger, som påfører kropsligt eller psykisk ubehag på en anden person. Psykiske og seksuelle overgreb er en bred defineret kategori, hvor vi alle med sund fornuft og skøn prøver at opretholde et velfungerende miljø. Det er bedre at udvise et forsigtighedsprincip og gribe ind tidligt i et potentielt psykisk og/eller seksuelle overgreb, da der kan være mange gråzoner i disse kategorier. Eksempler på overgreb af ovenstående karakter er: Verbale angreb, trusler, isolering, ignorering, mobning, blufærdighed/nøgenhed, tage uønskede billeder, uønsket berøring, nærgående intimidering og nedværdigende behandling. Overgreb kan også ske, selvom personen ikke siger fra. Det kan være fordi personen er beruset eller kan være grebet af en fastfrossen sindstilstand (såsom angst, panik og apati), der gør det svært for personen at opretholde sine grænser. Personen kan også føle intimidering af et magtforhold, der kan ligge i relationen mere eller mindre eksplicit. Vi opfordrer til at man i vidt omfang søger samtykke til nærgående adfærd af anstændig karakter, her kan man f.eks. spørge: Er det i orden vi sidder tæt? Er det okay vi taler om dette? Osv.

 

Sociale medier

Dyrenes Alliance anerkender de gængse aldersgrænser for brug f.eks. Twitter, Facebook, Instagram og Snapchat. Vi skal til alle tider også følge reglementet på de forskellige sider og applikationer. Digitale billeder og video deles livligt i Dyrenes Alliance, og vi bør udvise sund fornuft i brugen af dette, så der ikke opstår psykiske overgreb online. Man bør efterfølge andres anmodninger om ikke at bruge billeder af dem. Man bør ikke dele billeder, der kan gøre en person på pågældende billede utilpas. Hvis man på nogen måde er i tvivl bør man spørge personen om tilladelse inden man deler billedet. 

 

Unge under 18

Blandt de unge under 18 skal vi være særligt opmærksomme på følgende:

 1. Vanrøgt, som er forsømmelse i omsorgen og plejen af børn og unge. Børn og unges basale behov bør i vidt omfang dækkes af foreningen, især hvis de befinder sig i et Dyrenes Alliance arrangement i en længere periode. Dette kan eksempelvis være adgang til mad, vand, sovning, trygge relationer, rent tøj og få sygdomsundersøgelse.
 2. Samværet mellem børn og unge bør samværet foregå på deres præmisser. Man skal være opmærksom på de signaler de børn og unge sender, særligt hvis de udviser frustration og stress. Man skal være særlig opmærksom på sin kommunikation med børn og unge – stemmeføring og ordvalg kan have stor betydning. Herunder kan humor og sarkasme være svært at kommunikere ordentligt. Man bør være klar og tydeligt i sin kommunikation. Man bør spørge ind til adfærd man er i tvivl om noget. 
 3. Seksuelle handlinger –  seksuelle overgreb på børn og unge kan være alle handlinger eller situationer, hvor en ældre, jævnaldrende eller yngre person udnytter børn/unge ved at inddrage dem i seksuelle handlinger, herunder at tage krænkende billeder. 

Loven om seksuelle overgreb foreskriver:

 • Straffeloven om seksuelle overgreb på børn og unge foreskriver, at det er ulovlig at: Have samleje med eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
 • Have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, hvis personen er betroet én “til opdragelse”, eller hvis det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring. Som frivillig, koordinator og ansat i Dyrenes Alliance er du betroet “til opdragelse”.
 • Man må ikke blufærdighedskrænke børn og unge.
 1. Du har pligt til at gribe ind i alle overgreb imod børn og unge. Det kan også være, at du bliver nødt til at stoppe en igangværende situation enten ved egen handling eller ved at tilkalde myndighederne. Efter akutte situationer er overstået bør DA-kontoret orienteres straks muligt, så kontoret kan overtage ansvaret. Udlad i vidt muligt omfang at efterforske sagen ved at forhøre de involverede parter, eller lægge ord i barnets mund, da det kan forstyrre en politiefterforskning. 

Med børn og unge fastsætter loven om social service desuden, at man skal underrette myndighederne, hvis man får kendskab til at et barn eller ung bliver udsat for vold, mishandling eller vanrøgt fra forældrenes eller andre opdrageres side. 

 

Andre forhold

 1. Vi har som udgangspunkt ikke kønsopdeling. Det bør tilstræbes, at der er private badefaciliteter. Man kan altid informere Dyrenes Alliance, hvis man ønsker en kønsopdeling, så må det vurderes om det kan imødekommes. 
 2. Maden i Dyrenes Alliance er plantebaseret. Animalske produkter er uønsket til Dyrenes Alliance arrangementer. Der bør tages højde for særlige madvaner og allergier. 
 3. Alkohol er ikke forbudt, men man må ikke være overdrevet beruset, da det kan være en stor gene for vores medlemmer. Unge under 18 bør man holde særligt opsyn med. Derudover følger vi selvfølgelig alle alkoholrelaterede love. 
 4. Ingen euforiserende stoffer er tilladt, herunder hash. Det gælder, at man ikke må have det på sig, indtage eller være påvirket af euforiserende stoffer.
 5. Dyrenes Alliance tolererer ikke arbitrær diskrimination særligt ift. religion, køn, seksualitet, hudfarve, identitet og etnicitet. Alle er velkomne og mødes lige. 

 

Ved alle brud eller mistanker om brud på samværspolitikken skal Dyrenes Alliances generalsekretær, forperson eller næsteforperson underrettes hurtigst muligt. Ved kriminelle forhold bør politiet og myndighederne underrettes først. Generalsekretæren kan bortvise enhver som bryder samværspolitikken. 

 

Sidst ændret og godkendt af DAs ledelse: 10/12/20